Tempo zachodzących zmian w Polsce to prawdziwy egzamin dla managerów średniego i wyższego szczebla, właścicieli biznesów oraz przedsiębiorstw globalnie. Pamiętajmy: żyjemy w czasach nadmiaru, nadprodukcji. O sukcesie w biznesie decydują dziś zupełnie inne czynniki, w tym ten najważniejszy: ludzki. Problemy z rekrutacją, utrzymaniem i rozwijaniem talentów, pogłębiający się kryzys zaangażowania pracowników, wypalenie zawodowe oraz niespójny system obsługi klienta powodują, iż zewnętrzny, niezależny audytor jest coraz bardziej pożądanym ogniwem współpracy biznesowej.

Szkolenia AMX to opracowane specjalnie do potrzeb konkretnego biznesu zasoby wiedzy, w które uzbrajamy personel po to by mógł efektywnie z nich korzystać, rozwiązując problemy swoich klientów, przyczyniając się do wzrostu organizacji dla której pracuje. Zajmujemy się poszukiwaniem realnych rozwiązań. Przekazujemy sprawdzone i efektywne narzędzia, dzielimy się praktycznym warsztatem, który daje podstawę do zbudowania autorytetu i rozwojowego biznesu. Specjalizujemy się w następujących szkoleniach:

Szkolenia farmaceutów - farmaceuta przy „pierwszym stole” jak fachowo nazywa się panel obsługi pacjenta w Aptece - na studiach farmaceutycznych otrzymuje pięcioletnią wiedzę branżową i o składach leków, suplementów wie wszystko. Jakże to mało jak się okazuje w praktyce, gdyż reklamy czy konkurencja sprzedają więcej. Jak z farmaceuty zrobić kreatywnego sprzedawcę i doradcę klienta uczymy na naszych coachingowych warsztatach farmaceutycznych.

Szkolenia prawników - Jak sprzedawać swoje usługi bez sprzedawania, w ramach etyki zawodowej w czasach ogromnej konkurencji i porad przez internet? Misją szkoleń AMX jest podnoszenie kompetencji pracowników firm i instytucji z zakresu prawa. Dzięki umiejętnemu połączeniu doświadczenia oraz wiedzy eksperckiej, z pasją tworzenia bezpiecznych i efektywnych rozwiązań prawnych, możemy zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość szkoleń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Jesteś prawnikiem, jesteś marką - cykl warsztatów rozwojowych, pełnych kreatywnych narzędzi - dostępny w ramach współpracy z AMX Szkolenia.

Szkolenia nauczycieli - w ramach edukacji grupy zawodowej, o dużym poparciu społecznym ale pracującej w trudnych dla edukacji i wychowania czasach przygotowaliśmy kompendium wiedzy know-how do profesjonalnego wykonywania tego zawodu prowadzone wyłącznie przez doświadczonych praktyków HR z wieloletnim doświadczeniem wdrażania modelu kreatywnego, świadomego swej marki pedagoga w polskich szkołach. Pedagoga świadomie i chętnie wykorzystującego dostępne narzędzia marketingowe w tym socjal media, mające skrócić czas jego pracy a podnieść efektywność podejmowanych działań.Integralnym aspektem tego zakresu są szkolenia dla dyrektorów placówek: jak w dzisiejszych czasach dbać o dobry PR szkoły, o wizerunek swój jako lidera zespołu, jak być wzorem dla pokoleń i wygrać ze stresem i wypalaniem zawodowym. O tym wszystkim na spersonalizowanych szkoleniach w ramach Instytutu Kreatywnych Szkoleń i Badań Socjologicznych AMX.

  • Szkolenia farmaceutów
  • Szkolenia nauczycieli
  • Szkolenia prawników
  • coaching zawodowy

projekt i hosting P&D